Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΤ: Σεμινάριο για ντοκιμαντέρ


H EΡT απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες και δημοσιογράφους, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες των σεμιναρίων για την ανάπτυξη ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του STORY DOC 2010.
Οι αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να απο-σταλούν ηλεκτρονικά στην ΕΡΤ, στο.e-mail: internationalcoproduc-tions@ert.gr. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής συμμετοχών και προτάσεων, είναι η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010. Οι ενδι-αφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη δική τους πρόταση για ανά-πτυξη ταινίας τεκμηρίωσης. Οι προτάσεις θα επιλεγούν από επιτροπή της ΕΡΤ και του STORY DOC και θα συζητηθούν μετά το τέλος του σεμιναρίου.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Goethe από τις 4 έως και τις 7 Δεκεμβρίου και στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα αποκλειστικά αφιερωμένη στους Έλληνες σκηνοθέτες, παραγωγούς και δημοσιογράφους που θα επιλεγούν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και το Διεθνές Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ (5-7 Δεκεμβρίου 2010). Θα συμ-μετάσχουν 30 επιλεγμένοι σκηνοθέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και θα διδάξουν ξένοι και Έλληνες ειδικοί, καθώς και εκ-πρόσωποι μεγάλων ευρωπαϊκών καναλιών.
Το πρόγραμμα StoryDoc συγχρηματοδοτείται από το EU MEDIA και την ΕΡΤ και παρέχει υπόβαθρο και τεχνογνωσία για διεθνείς συμπα-ραγωγές ντοκιμαντέρ. Στόχος του είναι να οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις για διακεκριμένους και νέους δημιουργούς σε στενή συ-νεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής – από την κατάθεση της πρωτότυπης ιδέας έως την τελική παραγωγή και διανομή τους στη διεθνή αγορά. Το StoryDoc διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, του Δήμου Αθηναίων, του Ινστιτούτου Goethe, του Γαλλικού Ινστιτούτου και του British Council