Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Την αγορά του Flash διαπραγματεύεται ο “Ελεύθερος Τύπος”

Σε διαδικασία συζητήσεων για την εξαγορά του ραδιοφωνικού σταθμού Flash βρίσκεται ο όμιλος DBAS των Μπενέκου και Σκαναβή (Ελ. Τύπος, Επενδυτής). Οι εκδότες εξαγόρασαν και τον τίτλο του “Αδέσμευτου” αντι 10.000 ευρώ. Τελευταίος ιδιοκτήτης του Flash ήταν ο Π.Κυριακίδης.