Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Der Spiegel:Σχέδιο οικονομικής ανάπυξης της ΕΕ

Η γερμανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων από έξι σημεία για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, το οποίο προβλέπει την δημιουργία ζωνών ελευθέρου εμπορίου, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel. Το σχέδιο προβλέπει ότι τα κράτη που βρίσκονται σε οικονομική κρίση θα αναμορφώσουν την αγορά εργασίας τους με βάση το γερμανικό μοντέλο καθιστώντας πιο ευέλικτη τη νομοθεσία για την προστασία απέναντι στις απολύσεις ή μειώνοντας το μισθολογικό κόστος. Για να υπερβούν τις οικονομικές τους δυσκολίες τα κράτη μπορούν επίσης να θεσπίσουν οργανισμούς που θα είναι επιφορτισμένοι με την ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών, ένα μοντέλο που εφαρμόσθηκε από τη Γερμανία μετά την επανένωση για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Ανατολικής Γερμανίας. Αλλο σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος εκπαίδευσης των νέων κατά το γερμανικό μοντέλο, που προάγει την εκπαίδευση σε επιχειρηματικό περιβάλλον.