Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Reuters: Μυστική σύσκεψη για προτάσεις της ΕΕ σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας

Μυστική σύσκεψη έκαναν τα μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν ότι κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο μή μετάδοσης της κρίσης σε περίπτωση που η Ελλάδα εγκαταλείψει την κοινή νομισματική περιοχή, αποκαλύπτει το Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους της ευρωζώνης. Η συμφωνία, αναφέρει το τηλεγράφημα, επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της Ομάδας Εργασίας του Γιούρογκρουπ (Eurogroup Working Group) που ξεκίνησε στη 1.00 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας και διήρκεσε μία ώρα. Πέραν της επιβεβαίωσης που υποστηρίζει ότι παρείχαν προς το Reuters οι δύο αξιωμαρτούχοι, το διεθνές πρακτορείο ισχυρίζεται ότι εις γνώση του έχει περιέλθει και ένα «υπόμνημα» συνταχθέν από έναν εκπρόσωπο κράτους – μέλους, το οποίο και περιείχε τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξετάσουν οι χώρες της ευρωζώνης σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας.