Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Radikal : Τώρα και στα …κουρδικά!

Με κουρδική γραφή άρχισαν να δημοσιεύονται στην εφημερίδα Radikal κείμενα για την κουρδική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα στο ένθετο “ΚItap” ( »βιβλίο») της Radikal στο οποίο γενικά γίνεται αναφορά στην νέες εκδόσεις βιβλίων, αυτήν την φορά γίνεται αναφορά και στις εκδόσεις κουρδικών βιβλίων για τα οποία δίδονται πληροφορίες στην ίδια την κουρδική γλώσσα! Μάλιστα πέραν αυτού δημοσιεύονται και άρθρα κούρδων επιστημόνων αναφορικά με τα βιβλία, στην κουρδική. Τα άρθρα αυτά δεν είναι πολιτικού περιεχομένου ( όπως αναφέρεται), αλλά γίνεται λόγος για τον κόσμο των μυθιστορημάτων και της βιβλιογραφίας των Κούρδων σε 4 σελίδες του ένθετου. Μέχρι τώρα ποτέ άλλοτε δεν έτυχε να δημοσιευτεί σε επίσημη τουρκική εφημερίδα κάτι σχετικό με την κουρδική βιβλιογραφία και μάλιστα με κουρδική γραφή. Nα σημειωθεί ότι υπάρχει και Έκθεση Βιβλίου στο Ντιγιαρμπακίρ. Εκτιμάται ότι η κίνηση που προφανώς έχει την έγκριση ή την ρητή ανοχή της κυβέρνησης εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να προσεγγίσει την κουρδική πλευρά που είναι με περίοδο μεγάλης αμφισβήτησης και αγώνα για τα δικαιώματά της