Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Aπέρριψε το Πρωτοδικείο αίτηση πτώχευσης της “Απογευματινής”


Το αίτημα της εφημερίδας "Απογευματινή" να τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης απέρριψε το Πρωτοδικείο, με απόφασή του, η οποία ερμηνεύεται ως κρίση του δικαστηρίου υπέρ της βιωσιμότητας της επιχείρησης..

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ότι οι περισσότεροι πιστωτές δεν συναινούσαν με την πτώχευσή της. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς αυτούς, οι οποίοι πλέον νόμιμα μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.