Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Sabah : "Νέο αστέρι της Ανατολής" η Τουρκία προφήτευσε ο Νοστράδαμος


Στην προφητεία του Νοστράδαμου αναφέρεται δημοσίευμα της Τουρκικής εφημερίδας Sabah που κάνει λόγο για προβλέψεις του, που θέλουν την Τουρκία το "Νέο αστέρι της Ανατολής"
Όπως επικαλείται το εν λόγω δημοσίευμα, ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει όχι μόνο τη κρίση στην Ελλάδα, αλλά την ανησυχητική κατάσταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και την πτώση των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Ο προφήτης, σύμφωνα πάντα με τη Τουρκική εφημερίδα, είχε αναφερθεί σε "Χρυσή εποχή" κι αυτό ερμηνεύεται σήμερα με την εκρηκτική άνοδο του χρυσού.
Τέλος, το δημοσίευμα τονίζει πως αλλάζει το πεπρωμένο της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για αναταραχή στα ελληνικά νησιά αλλά και την κρίση στην Ιταλία, στην Ισπανία κι αργότερα στη Γαλλία, ενώ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα μείνει ανέπαφη.